son-banya-normal-365xXx80Les recents actuacions de la Policia Nacional sitúen el poblat en una situació òptima per acabar el seu desmantellament


Amb les recents detencions de membres d’un clan epígon del clan de la Paca, la Delegació del Govern ha donat un altra passa molt decisiva en l’eliminació del narcotràfic a Son Banya i a les seves sucursals arreu de la ciutat.

Es podria dir, en aquest sentit, que la Delegació del Govern ja ha complert amb la seva part pel que fa a facilitar el definitiu desmantellament del poblat.

Ara és l’hora que l’Ajuntament de Palma, amb l’ajut del Govern Balear, abandoni l’atonia dels darrers mesos i doni les passes necessàries per a dur a terme els desallotjaments voluntaris que estan pendents i que avanci en el camí dels desallotjaments forçosos d’aquelles persones que disposen de recursos econòmics sobrats i que, segons els propis estatuts constitutius del poblat, han perdut el seu dret de romandre al mateix.

Les dificultats econòmiques no poden ser una excusa en aquest cas per dues raons:

a) Perquè el cost econòmic dels desallotjaments és assequible per a l’Ajuntament (un Ajuntament, no ho oblidem, que ahir mateix subscrivia un crèdit de 17 milions d’euros per al pagament a proveïdors i, sobre tot, perquè 

b) El manteniment del poblat de Son Banya suposa una despesa anual d’aprop d’un milió i mig d’euros que l’Ajuntament s’estalviarà quan es procedeixi al seu desmantellament.

Com és natural, el desmantellament de Son Banya no significarà la fi del narcotràfic a la nostra ciutat però sí que significarà la desaparició de les facilitats que el narcotràfic troba quan actúa als diversos barris de la ciutat (i molts de pobles de Mallorca) perquè compta a Son Banya amb un santuari i amb un quarter general operatiu que, a més, pagam entre tots els ciutadans.

Share This