festes_popularsEU adverteix a Mateo Isern i Sandra Fernández que no poden tornar al “ordeno y mando” en matèria de festes populars sense modificar els acords plenaris del 2009 que aprovaren aquests instruments

Així mateix, EU anuncia que estudiarà interposar els recursos adients cas que el govern municipal no respecti els acords plenaris 

Les decisions que està adoptant la Junta de Govern municipal presidida pel Sr. Isern en matèria de Festes Populars i la no convocatòria de la Comissió de Festes Populars estan vulnerant clarament els acords plenaris de juliol del 2009 i de novembre del 2009 que, respectivament aprovaren el Pla Director de Festes Populars i la Comissió de Festes Populars.

Aquests dos acords estan plenament en vigor i la Junta de Govern actual no pot vulnerar-los sense modificar-los prèviament: aquest és un principi bàsic de l’Estat de Dret i de la seguretat jurídica que tant li agrada invocar al Partit Popular.

Així, la Comissió de Festes té com a funcions, entre d’altres, segons l’article 2 del Reglament,

1.- Formular propostes a la Regidoria que té les competències en matèria de festes i

3.- Informar de manera contínua sobre l’aplicació del Pla Director de Festes per avaluar-lo

Així mateix, l’article 9 diu que la Comissió s’haura de reunir en sessió ordinària almenys una vegada cada quadrimestre.

Per la seva banda, el Pla Director, apartat II.1. afirma que la Comissió de Festes… no només ha de participar en l’organització prèvia de les festes populars sinò que també ha de ser un espai permanent de seguiment i avaluació de les festes 

Així mateix, a l’apartat III.1.2. del Pla Director  – que va ser sotmés a informació pública sense que es presentàs cap al.legació – es contempla l’Atiarfoc com un element central de les Festes de Sant Sebastià. Per tant, el PP no pot suprimir-lo i tornar a la “seva” fòrmula de l’Aiguafoc sense modificar el Pla i sense consultar la Comissió de Festes igual que no podria suprimir la Revel.la, el Pregó o la Diada infantil, també incorporades al Pla Director.  L’austeritat pressupostària, en aquest cas, està clar que no pot servir d’excusa per vulnerar la norma perquè qualsevol dels citats elements de les festes es pot fer amb més o manco pressupost segons les necessitats.

En definitiva, EU exigeix el respecte a là legalitat, la convocatòria de la Comissió de Festes Populars i el respecte de la Junta de Govern als acords adoptats en plenari, al manco fins que aquests no siguin rectificats. Cas contrari, es reserva emprendre les accions legals que consideri més oportunes

Share This