SOSEls Plans del Govern per derogar el Decret Llei 1/2007 i la llei 4/2008 suposen el major atac sofert pel territori de les Balears des de l’inici de l’Estat autonòmic

La derogació de la  “Llei de Mesures Urgents per a un Desenvolupament Territorial Sostenible” seria una passa enrere sense precedents des del 1983.

És cert que durant aquests 28 anys el PP ha mantingut una posició reticent a les mesures proteccionistes i que s’han impulsat projectes privats i infraestructures públiques molt lesives per al territori. Però mai s’ha produït el fet de dur al Parlament la desprotecció de 1.500 Hectàrees i 14 espais protegits de Mallorca i Eivissa, alguns de tanta sensibilitat mediambiental com Ses Fontanelles, Cala Carbó, Cala Blanca o Ses Feixes, per citar alguns exemples.

Les raons adduïdes pel govern no tenen cap tipus de consistència:
No és cert que aquestes requalificacions hagin de suposar cap incentiu a l’activitat econòmica (cap promotor es ficarà en inversions importants fins que no s’aclareixi el panorama econòmic).

I no és cert tampoc que hi hagi cap problema significatiu relatiu a possibles responsabilitats patrimonials. Les reclamacions econòmiques dels promotors estan absolutament inflades perquè, posada la reclamació, pujar la quantia és gratis `però qualsevol tècnic sap que no s’admet el lucre cessant en matèria urbanística i que – llevat de l’existència de llicències de construcció concedides pels Ajuntaments –  les indemnitzacions dels promotors no van més enllà de les despeses que puguin justificar en la tramitació dels expedients administratius.

La maniobra del PP no té altre objectiu que afavorir els interessos econòmics dels promotors urbanístics  a mig i  llarg termini i suposa la subordinació del poder polític i de la riquesa natural de les nostres illes, als interessos econòmics particulars.

Per a EU, això obliga, sense cap tipus de dubte, a incloure en l’agenda de la indignació ciutadana els problemes de caràcter territorial.

Share This