frau_fiscalAixò significa el 70% del que pensa estalviar-se el govern Bauzà amb el seu pla d’ajustament

“Els retalls socials no són acceptables ni necessaris” ha afirmat
categòricament el candidat al Congrés per EU, Alejandro Aparicio.

EU propugna una reforma fiscal en profunditat que, entre d’altres coses, afecti:

 

– A l’IRPF per tal que tributin més en els trams més alts de renda.

  A l’impost de societats per tal d’evitar el frau permanent.

– Als imposts indirectes (l‘IVA, principalment) que han de minvar per
tal de contrarestar el seu caràcter antisocial.

 

Però, prescindint de les necessàries modificacions de la llei, només
amb la normativa actual, Aparicio ha sostingut que seria factible
obtenir 530 milions d’euros, és a dir, el 70% del famós pla
d’austeritat que ha fet seu el PP i que va dissenyar l’anterior
Govern.

En efecte, els propis Cossos d’inspectors i subinspectors d’HisendaPública han denunciat reiteradament que la bossa de frau fiscal a les Balears és de 5.100 milions d’euros i que, només reforçant l’activitat inspectora, es podrien obtenir fàcilment 500 milions d’euros anuals per a les arques públiques.

 

D’altra banda, el candidat d’EU ha declarat que li sembla
impresentable que el Sr. Bauzà tengui econòmicament ofegades les entitats que es dediquen a la prestacions de serveis socials i que, a la vegada, es negui a aplicar l’impost del patrimoni que sí apliquen d’altres comunitats
i que podria suposar una recaptació de 30 milions 
anuals.

 

En aquest sentit, Alejandro Aparicio ha reafirmat la seva solidaritat i la d’Esquerra Unida amb les reivindicacions de la Plataforma de l’anomenat tercer sector i la seva presència a la manifestació que es celebrarà demà divendres a les 18h i que acabarà al Consolat de la Mar.

Share This