IBSalutTargeta-300x143Així mateix, es pensa tornar enrera pel que far al Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI)


Segons ha pogut saber EU, en l’agenda oculta del govern Bauzà està establir formes camuflades de l’anomenat copagament sanitari i minvar prestacions.


En aquest sentit, s’establiria a la propera Llei de Pressuposts una taxa per a la renovació de la Tarja Sanitària Individual (TSI) que trencaria el concepte de gratuïtat de la sanitat pública.


Val a dir que a les Balears hi ha, aprop d’un milió de TSI que s’han de renovar cada quatre anys, que – com a promig – es renoven centenars de milers de  TSI en l’any. Si el cost de la TSA es sitúa al voltant dels 10 €, ens trobariem amb gairebé 3 milions d’ingressos anuals suplementaris per a l’IBSALUT.


EU considera que aquesta taxa, a més de políticament indefendible, també ho és jurídicament perquè la Tarja és una eina prescindible per als usuaris que s’ha instaurat per facilitar la gestió de l’IBSALUT (i que que li representa un estalvi en costos de gestió). No és, per tant,  un servei a l’usuari que sigui raonable que aquest aboni a través d’una taxa.


Així mateix, estaria en els plans del govern  fer pagar el cost de la visita si no es dispòsàs en mà de la TSI excepte en els casos d’urgències o ingressos hospitalaris.


D’altra banda, el PADI ( programa d’atenció dental infantil 6-14 anys) , té una cobertura estatal (segellat de fissures, fluoració / prevenció de caries),  i, també, una cobertura autonòmica complementària  – aprovada durant l’anterior legislatura i que inclou un control anual gratuït  i obturació de càries en dentició permanent.  La previsió  del PP seria minvar o eliminar aquesta cobertura autonòmica del Pla.


EU vol manifestar erl seu total rebuig a aquestes mesures  que, lògicament, repercutiàn, sobre tot en els segments més desfavorits de la població.


D’altra banda, EU vol ressenyar que el que hauria de fer el govern és traslladar com més aviat millor a una part dels edificis de Son Dureta molts de locals de la pròpia Conselleria, especialment els de lloguer, propiciant així un estalvi molt important per al govern que no repercutiria negativament en la ciutadania. En aquest cas es trobarien els locas de Palma de  Reina Esclaramunda ( Ibsalut), Plaza de España ( Conselleria, serveis juridics ), la seu del 061,  el nou edifici de la carretera de Jesús on està ubicada, entre d’altres serveis, etc.

Share This