El creixement del 8,5% dels pressuposts de lla CAIB per a l’any 2012 suposa una singularitat en el mapa de les autonomies que ja han presentat el seu projecte de Pressuposts.

soib_agost_2011El caràcter expansiu dels pressuposts només significa una cosa: que el govern té marge de maniobra financera, que la situació de la Hisenda autonòmica no és tan dolenta com s’ha volgut fer creure i que, per tant, els retalls en despesa social i en inversió, el càstig a entitats socials i famílies i el fre a l’activitat econòmica i a l’OCUPACIÓ durant el 2011 no estaven justificats

Malauradament, aquesta disponibilitat financera no suposarà una rectificació

L’increment de la disponibilitat pressupostària – derivat, entre d’altres coses, de la millora del finançament autonòmic i de la major recaptació d’alguns ingressos – anirà a parar als bancs en forma d’amortització de deute. Per tant, aquests 309 milions d’euros suplementaris del Pressupost no aniran ni a polítiques socials ni a generar ocupació

Dit amb altres paraules, l’objectiu del PP i del Sr. Bauzà és actuar com a talibans del neoliberalisme i tenen com a objectiu fonamental minvar el deute i equilibrar els pressuposts.

EU comparteix que la minva de la deute és un objectiu desitjable però amb 109.000 aturats en temporada alta i una previsió per al primer trimestre del 2012 que perfectament pot suposar la històrica xifra de 130.000 aturats, considera que la PRIORITAT ABSOLUTA ha de ser impulsar el creixement econòmic i teixir una xarxa social més potent que l’actual per tal de donar resposta a l creixement de les persones que esdevenen pobres per mor de la crisi i que mai havien ni somiat trobar-se en aquesta situació

Share This