Imfof-oficinesLa supressió de l’oficina de l’IMFOF a Son Gotleu és un despropòsit difícilment qualificable que, per cert, no estava en el famós pla de mesures relatives a Son Gotleu anunciat “a bombo y platillo” pel batle Mateo Isern.
El govern municipal de Palma  sembla ignorar que Son Gotleu no només necessita més presència policial i acabar amb el narcotràfic, Son Gotleu necessita promoció social, ocupació i futur per als seus habitants.,perquè precissament l’atur (molt per damunt de la mitja de la ciutat) i els problemes d’integració social, és un dels factors claus pel qual les bandes de narcotraficants han decidit operar a la zona.
Malauradament, aquest despropòsit no es limita a Son Gotleu, sinò que forma part del seguit de mesures destinades a suprimir les polítiques actives d’ocupació de l’agenda municipal: l’ocupació!, la principal preocupació dels ciutadans i la que es va prometre en campanya que seria la màxima prioritat del Partit Popular.
Així, juntament amb la paralització de 718 contractes temporals per a aturats de llarga duració, la supressió del programa CAPI per a joves amb dificultats d’inserció en el mercat laboral i l’acomiadament de les persones que feien Orientació i Inserció Labnoral, la nefasta política duta a terme pel govern municipal ha afegit no tan sols el desmantellament de l’oficina de Son Gotleu de l’IMFOF sinó també la de Corralasses i la de la Platja de Palma!. En definitiva, l’Ajuntament de Palma està desmantellant poc a poc l’organisme municipal que lluita contra l’atur.
Cal recordar, pel que fa a aquesta darrera legislatura, que les actes del Ple estan plenes d’admonicions solemnes del Sr. Sansó, demanant a l’equip de govern anterior que consideràs la importància estratègica d’aquesta oficina i que la convertís en el motor de la qualificació professional dels treballadors i treballadores de la Platja de Palma (sic).
Share This