CanMirAmb nocturnitat i al.levosia s’ha fet desaparèixer la placa que Cort havia col·locat fa un any a la Sala Augusta, recordant la infàmia de la presó de Can Mir, en record del lloc on tants de mallorquins patiren la repressió franquista.

Malgrat les mancances del redactat de la placa, i malgrat tenir aferrat el nom i llinatge de qui va finançar la sublevació feixista i la presència de l’exèrcit italià a Mallorca ( cal recordar que una de les propostes del programa electoral d’EU era canviar el nom del tram de les Avingudes dedicat a Joan March)  la reposició de la placa és una obligació improrrogable dels actuals responsables de l’ajuntament de Palma, a no ser que vulguin ser considerats –o es considerin ells mateixos– representants dels botxins de Can Mir i impedir el record de les víctimes.

Share This