mateu_isern_16_nov_2011La seva “promesa” de mantenir el pressupost de benestar el 2012 és un insult a les persones necessitades i a la intel.ligència de la ciutadania
El batle Mateo Isern va tornar a dir ahir al plenari que “sempre estaria al costat dels més febles“. Una frase particularment cínica si tenim en compta les retallades que està fent en polítiques socials i laborals.

 

Estar al costat dels febles és fer el que va fer durant l’anterior legislatura el govern de progrés i, en particular, EU com a responsable de Benestar Social
Com es pot consultar fàcilment a la web municipal, el Pressupost de Benestar Social (al qual s’ha de sumar el d’Igualtat perquè les competències de la dona  les duia Serveis Socials el 2007)  va passar de18.107.083,02 euros el 2007 a   32.902.072,45 euros el 2011  (dels quals 2,2 M corresponen a Igualtat)

 

Això significa un creixement del 81% i també significa que la frase “estar al costat dels més febles” tengui contingut real.
Pel que fa a l’execució del 2011, té raó la Sra. Fernández en el sentit que Benestar Social necessitava una injecció suplementària de doblers perquè el 2011 hi ha un pressupost prorrogat idèntic al del 2010 i les necessitats socials – que no saben res de pròrrogues de pressuposts – han continuat cresquent.

 

Però el tàndem Isern-Fernández no limiten la seva pèssima gestió a no suplementar el cràdit de Benestar d’acord amb les noves necessitats (500.000 euros seria un càlcul prou aproximat): el que està fent l’esmentat tàndem és BUIDAR el pressupost de Benestar Social.

 

No importa ser un expert contable per adonar-se. Entre els 900.000 euros que es varen llevar de Cooperació, els 380.000 que estaven destinats a la tercera edat i que s’han deixat de pagar i la supressió del Servei d’Educadors Familiars, entre d’altres temes menors, la Sra Fernández ha fet un recó aproximat de UN MILIO I MIG D’EUROS QUE NO S’ESTAN GASTANT A BENESTAR SOCIAL: han sortit de Benestar per pagar despeses d’altres àrees.

 

Per últim, cal remarcar que la gran promesa de no devallar Benestar Social el 2012 ES UN AUTENTIC ESCANDOL. Això significa que la ciutat tendrà el mateix pressupost de Benestar que va aprovar el 2010, és a dir, una congelació de dos anys, a un moment on les necessitats creixen de manera extraordinària: el mes de gener Balears tendrà la xifra rècord de 125.000 aturats en termes EPA i una proporció d’aturats sense prestacions respecte al total que anirà creixent de manera progressiva.
Share This