eu_al_dijous_bo_2011

Alejandro Aparicio, cap de llista al Congrés ha manifestat que, “EU està estudiant posar en marxa una campanya de boicot actiu a la nova targeta que ningú no necessita (llevat del Conseller d’Hisenda)”

La tarja sanitària, projecte que EU va denunciar abans que les intencions del govern transcendissin a l’opinió pública (25 d’octubre) per altres vies, es caracteritza per:

a)  tenir  un objectiu eminentment recaptatori: 10 milions d’euros cada renovació

b) Ser una ocurrència sense precedents a la resta de l’Estat espanyol

c) Iniciar el camí del copagament en el servei públic de salut

d) Presentar importants llacunes jurídiques

Des d’aquest punt de vista, EU pensa plantejar una doble batalla política i jurídica contra el pagament de la nova targeta sense descartar la possibilitat de promoure un boicot actiu a la renovació de les antigues targetes en els termes plantejats pel Govern

Les llacunes jurídiques apreciades per EU i que seran objecte de denúncia davant el Defensor del Pueblo i, eventualment, de denúncia judicial son:

1.- Es tracta d’una falsa taxa perquè l’usuari no abona un servei: abona un sistema que facilita la gestió del sistema públic de salut i que, en definitiva, beneficia més a l’administració que a la ciutadania. Des d’aquest punt de vista, el cobrament d’una taxa (abonament d’un servei rebut pel ciutadà) estaria mancat de base jurídica

2.- La tarja resulta extraordinàriament cara fins i tot si s’admetés que presta qualque tipus de servei a la ciutadania (la qual cosa també contravé les bases legals que regulen la implantació de les taxes)

3.- La introducció d’un xip amb l’historial mèdic del pacient pot estar en conflicte amb la confidencialitat més absoluta que ha de presidir la gestió d’aquest tipus d’expedients

Share This