Jose_Ramon_Bauza_311111El projecte de pressuposts  del Govern Balear per a l’any 2012, que ahir varen ser debatuts, en primera instància, al Parlament de les Illes Balears, demostren que l’executiu del Partit Popular i el President Bauzà al seu front han mentit ä l’opinió pública en qüestions tan sensibles com aquestes:

1.- Bauzà ha mentit en afirmar que  les finances autonòmiques estiguessin en una situació tan precària com s’ha afirmat. Si això fos així, seria impossible quadrar uns pressuposts amb un creixement del 8% (insòlit arreu de l’Estat) i també seria impossible que el dèficit públic del govern autonòmic hagués davallat a la meitat.

2.- Bauzà ha mentit en afirmar que l’increment del pressupost és fictici pel fet que aquest increment sigui destinat a amortitzacions de deute i no a despesa corrent o a inversions. Això no és cap ficció, només és que les prioritats del govern estan en la reducció del dèficit i no en la reanimació de l’economia productiva, la generació d’ocupació o les polítiques socials.

3.- Bauzà ha mentit en afirmar que aquest esforç en la reducció del dèficit era imprescindible. La comparació amb altres autonomies, la majoria governades pel PP, desmenteix aquest criteri. Es tracta només que tenim un President que ha volgut ser el primer de la classe quant a l’aplicació de les polítiques neolliberals.

4.- Per últim i el més greu de tot: Bauzà ha mentit quan va prometre a la ciutadania que la seva prioritat seria la creació de llocs de feina: els Pressuposts 2012 incrementaran la frenada de l’economia p`productiva i, objectivament, generaran més atur.

Share This