El Bloc esdevindrà un exemple de com es fa una rehabilitació amb criteris socials i de qualitat urbanística que serà un contrapunt permanent respecte a les operacions especulatives que el PP guarda a la recàmara per quan hi hagi finançament

web_EU_Corea-Camp_RedLa fermesa dels veïnats desallotjats a l’hora de tornar al bloc XII de Corea un cop que aquest estigui rehabilitat, juntament amb les possibles reclamacions per danys i perjudicis que podria suposar trencar el pacte amb els veïns firmat per l’anterior equip de govern, ha suposat que el govern municipal presidit pel Sr. Isern s”hagi vist obligat a fer-se enrere respecte a les seves previsions inicials i acabar amb la rehabilitació del bloc XII en els termes inicialment previstos.

Per a EU, aquest és un triomf dels veïns, de la seguretat jurídica i, també, una passa endavant per fer possible que un dia Corea sigui rehabilitada amb els criteris que animaren l’anterior equip de govern: el respecte als drets dels veïns i la generació d’un espai urbanístic de qualitat que destaqui amb avantatge respecte a la resta del barri del Camp Redó.

Front a la vella operació especulativa que va intentar el govern Cirer i que el Sr. Isern no executa per manca de finançament i per l’actual conjuntura del mercat immobiliari, el bloc XII romandrà com un contraexemple de com es pot afrontar la rehabilitació integral d’un barri sense lliurar-ho a l’especulació i sense expulsar les famílies més modestes que hi tenen fixada la seva residència.

EU, en aquest sentit, considera que la rehabilitació del bloc XII obre el pas a un procés d’exigència per part dels veïns de l’extensió de l’experiència i de procedir a una rehabilitació del barri amb criteris progressistes.

Share This