atur_coaPer Esquerra Unida les 97.320 persones a l’atur, les que reben cualque tipus de subsidi i les que ja no tenen dret a rebre’n cap, viuen un drama innecessari i són les principals víctimes de la fallida del sistema capitalista.
“La destrucció de llocs de feina que està duent a terme el Govern Balear a base de retallades -mai a la banca- no serveix per reactivar l’economia, tot el contrari” ha afirmat el coordinador d’Esquerra Unida, Manel Carmona que s’ha demanat “fins quan haurem d’esperar per que es demostri que la flexibilització de la contractació i l’abaratiment de l’acomiadament no serveix per crear llocs de feina? La creació d’ocupació ha d’anar acompanyada, inevitablement, de seguretat i de qualitat, del contrari ens dedicarem a la política curtplacista i ineficaç del pà per avui i gana per demà
Per Esquerra Unida la sortida de la crisi i la lluita contra el dèficit no ha de passar inexorablement per les retallades dels serveis públics sino que ha de passar per l’increment de la recaptació mitjançant una nova política fiscal. És inmoral i un escàndol que des del Consolat de Mar s’ordeni la denegació de serveis de salut a les persones aturades més de 12 mesos mentre que el senyor Bauzá, per exemple, es nega a aplicar l’Impost de Patrimoni amb el que es recaptarien 23 milions d’euros. Aquesta política condemna a les rendes mitjanes i més baixes, qui depenen de la protecció que hauria d’atorgar l’Estat del Benestar, a afrontar en solitari la sortida de la crisi.

Esquerra Unida aposta per la inversió en la creació d’ocupació pública a curt termini per incentivar l’economia i animar al sector privat a invertir i seguir creant riquesa, mesura que es va dur a terme als EUA per sortir de la Gran Depressió i que està reprenent el president Obama, tot el contrari que el que s’està fent a Europa.

 

Share This