casal_barri_16-12-11D’altra banda, el fet de llevar la gestió dels mateixos a les associacions veïnals és una decisió estrictament política (per part d’un batle que braveja de “no ser polític” (sic) ) i que reflexa la seva por a un moviment veïnal fort i independent

 

Els Plans de liquidació dels Casals de Barri de la Sra Sandra Fernández i el batle Mateu Isern faran retrocedir aquests equipaments, quant al seu nombre,  al nivell de 1999, és a dir,  la fi de la segona legislatura de Joan Fageda.

 

Efectivament, la supressió de 17 casals (onze dels quals passaran a ser simples seus d’entitats ciutadanes) suposa reduir el nombre de casals de 31 a 14 , ésa a dir, la situació del 1999
Cal recordar, a més, que la regidoria de Benestar Social publicà el 2011 un estudi de necessitats dels Casals de Barri una de les conclussions del qual era que Palma necessitava 28 casals de barri més i que hi havia previsions de construcció de nous casals a curt o mig termini als següents barris : Molinar, Sant Jordi-Casablanca, Gènova, S’Arenal-Les Meravelles-Ses Cadenes (dos Casals), Pere Garau, Arxiduc-Capitol-Marqués de Fontsanta, Son Espanyolet-Son Cotoneret i Son Dameto-Son Cotoner. Què pensa fer el Sr. Isern amb aquests projectes: amb l’antiga escola de Son Espanytolet, amb Son Ametler, amb el projecte de solar que s’està elaborant per a Son Dameto, etc.?

 

D’altra banda, cal remarcar que el fet de llevar la gestió a les AAVV és una jugada estrictament política. La gestió dels Casals per part de les AAVV és extraordinàriment rendible per a l’Ajuntament i així ho demostra el dinamisme de Ses Veles, el Rafal, etc. Un cop que les AAVV senten el casal com a seu hi ha una implicació en el seu funcionament, una motivació i una aportació de treball voluntari impagable (en el sentit literal i fugat del terme) per part de l’Ajuntament.

 

Però més enllà de consideracions econòmiques, és així com els Casals es converteixen en això: en Casals DEL Barri i PER al barri i en elements dinamitzadors del seu teixit associatiu. El model ranci que vol reimposar el PP és, senzillament, administrar una xarxa d’acadèmies públiques low cost per fer activitats i clientelisme polític.

 

Per últim, cal dir que l’oferta del PP a les AAVV de presentar-se als concursos de gestió és un insult a les entitats. Les AAVV han de gestionar els Casals autònomament i amb el suport de l’Ajuntament: no ser contractistes a les ordres de Sandra Fernández.

Share This