IB-Salut-saludAmb el primer dia laborable de 2012, l’Ib-salut a començat a demanar als usuaris del servei públic de salut la nova targeta amb un cost de 10 euros, amb l’amenaça de que si no renoven la targeta i “compren” la nova, només rebran atenció sanitària d’urgència.


Aquesta decisió de l’Ib-Salut viola la legislació estatal, que determina que tots els usuaris tendran accés a les prestacions sanitàries en condicions d’igualtat efectiva. Per tant, l’absència d’un tràmit administratiu de cap manera pot implicar la negativa a la prestació d’un servei que és universal.


En aquest sentit resulten escandaloses les paraules d’un responsable de l’Ib-Salut que afirma que “si no es té la [nova] targeta no es tenen drets”.


L’afany recaptatori de l’Ib-Salut és l’única justificació de la implantació d’aquesta targeta que elimina la gratuïtat del servei públic de salut. Si la raó autèntica fos la d’evitar l’ús fraudulent de la targeta, tal com s’ha afirmat, bastaria amb sol·licitar l’aportació del DNI –únic document exigible- per evitar-ho.


A més, la implantació de la nova targeta implica multiplicar la burocràcia que han de suportar els usuaris del sistema de salut.


En un moment en que augmenta l’atur, es congela el Salari Mínim Interprofessional i es redueixen els salaris i les pensions, l’exigència del pagament de 10 € és una agressió més del govern cap a les persones amb menys recursos.

Share This