La Conselleria de Salut retalla drets reconeguts en la llei

Les dones de Balears que decideixin avortar s’hauran de pagar la intervenció

Anteriorment ja va anunciar restriccions en l’assistència sanitària als usuaris que no “comprassin” la nova targeta

roto-2-web-5cfeaJuan José Bestard, director general de l’Ib-Salut i, segons diuen, autèntic Conseller de Salut, ha anunciat que les dones que decideixin interrompre el seu embaràs hauran d’acudir a alguna de les clíniques privades autoritzades, pagar la seva intervenció i reclamar després el reintegrament de la despesa al Departament de Prestacions del Serveis Centrals de l’Ib-Salut, que pagarà la totalitat o part de la despesa, en el moment en què tengui disponibilitat econòmica.

S’ha de tenir en compte que la majoria de les dones que decideixen avortar són joves i, en molts casos, tenen pocs recursos econòmics. Els avortaments en clíniques privades, en funció de les complicacions, pot arribar fins als 1.500 € i l’IB-Salut només pagarà 340 € per a intervencions amb anestèsia local i 440 si es fan amb anestèsia general.

 Les dificultat de cobrament i la manca d’informació clara ha suposat que en les primeres interrupcions de l’embaràs que s’han practicat en clíniques privades des de l’inici de l’any, les dones no hagin demanat la factura per reclamar el posterior pagament a l’Ib-Salut.

 Aquestes decisions de la Conselleria de Salut vulneren d’una manera clara la llei estatal que estableix que “la prestació sanitària de la interrupció voluntària de l’embaràs es realitzarà a centres de la xarxa sanitària pública o vinculades a la mateixa. Si excepcionalment el servei públic de salut no pogués facilitar en temps la prestació, les autoritats sanitàries reconeixeran a la dona embarassada el dret a acudir a qualsevol centre acreditat en el territori nacional, amb el compromís escrit d’assumir directament l’abonament de la prestació”

 La Conselleria ha trencat el conveni que tenia amb les clíniques privades amb l’objectiu de reduir costos, sense importar-li si d’aquesta manera també es reduïen o eliminaven drets.

Esquerra Unida entén que les interrupcions voluntàries de l’embaràs s’haurien de practicar en centres públics. No és admissible l’objecció de consciència de facultatius que només es manifesta als centres públics i desapareixen a les clíniques privades, però mentre es mantengui aquesta situació s’ha de donar compliment al mandat legal de poder acudir a qualsevol centre acreditat en el territori nacional, amb el compromís escrit d’assumir directament l’abonament de la prestació.

Resulta sorprenent que l’única conselleria del Govern que està (almenys, oficialment) presidida per una dona adopti aquestes decisions que van directament contra els drets de les dones.

En pocs dies em vist com es retallaven els drets dels usuaris del servei públic de salut de les Illes i sempre vulnerant la legalitat estatal, en detriment de la ciutadania de les Illes Balears. Primer va ser l’establiment d’un “impost revolucionari” (el pagament de la nova targeta sanitària) amb la decisió il·legal de negar l’assistència sanitària no urgent als que no haguessin dipositat els 10 € i haguessin fet tots els tràmits administratius associats, ara amb l’obligació de pagament d’un servei –la interrupció voluntària de l’embaràs- que és públic i gratuït.

Esquerra Unida s’oposarà amb tots els mitjans a la seva disposició a les retallades drets que practiquin el govern central o, com en aquest cas, el Govern de les Illes Balears.

Vinyeta: El Roto.

Share This