Esquerra Unida de les illes Balears ha presentat avui amb altres entitats les al•legacions al nou esborrany d’Avantprojecte de la Funció Pública de la Comunitat, dictaminat per el conseller d´Administracions Públiques.

L’avantprojecte no té en compte que la llengua catalana és llengua oficial, i manco que és la llengua pròpia de les Illes Balears. Per tant vulnera l’Estatut bàsic de l’empleat públic que diu que els empleats públics han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que ho sol•liciti sempre que sigui oficial en el territori.

Per tot aixó, Esquerra Unida de les Illes Balears emplaça al Sr. Bauzà a no capgirar el consens dels anteriors executius Balears -del PP i Pactes de Progrés- i demana la retirada d´aquest Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 


 

AL·LEGACIONS D’ESQUERRA UNIDA

Esquerra Unida de les illes Balears ha presentat avui amb altres entitats les al•legacions al nou esborrany d’Avantprojecte  de la Funció Pública de la Comunitat, dictaminat per el conseller d´Administracions Públiques.

L’avantprojecte no té en compte que la llengua catalana és llengua oficial, i manco que és la llengua pròpia de les Illes Balears. Per tant vulnera l’Estatut bàsic de l’empleat públic que diu que els empleats públics han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que ho sol•liciti sempre que sigui oficial en el territori.

Les polítiques en contra de la llengua i de la cultura pròpia dutes a terme pel govern Bauzá dissenya un clima de confrontació entre el sectors socials i laborals que només beneficia els interessos particulars de la dreta i de la oligarquia empresarial que intenten llevar l´atenció de les retallades i atacs a la ciutadania que duen a terme.
Es tracta d´una estratègia de confrontació perquè saben que no tenen una base social que recolzi les seves decisions polítiques i, sobre tot, econòmiques.

Per tot això, Esquerra Unida de les Illes Balears demana la retirada d´aquest Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

funcio_publica_gener_2012

Share This