eu_inca_llengua_2012

Que el català sigui un requisit per accedir a la funció pública i que es retiri l’Avantprojecte de Llei de modificació de la funció pública a Balears, són els objectius que han unit Esquerra Unida, PSOE, PSM, Independents d’Inca, Esquerra i IV. Sol•liciten que el català sigui un requisit per accedir a l’administració pública. Incloent, a més el compromís que a nivell municipal es mantingui aquest requisit per accedir als llocs del Consistori.

Així mateix també han acordat que l’Ajuntament d’Inca insti al Govern a retirar l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Funció Pública de Balears, que pretén eliminar el requisit de coneixement del català per accedir a l’administració autonòmica. Unes modificacions que trencarien el consens assolit fins ara pels presidents anteriors de diferents línies polítiques, i la voluntat de no fer de la llengua catalana una qüestió política, sinó de convertir-la en l’element cohesionador de la societat.

Destacar que, si aquesta proposta es converteix en Llei, les Balears passarien a ser l’únic lloc del món en què no s’exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia del país. En el mateix sentit, també han consensuat que es promoguin mesures per restablir el català al lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes i a garantir que la població la conegui i la consideri com a element d’identificació de la societat balear.

Share This