El Govern renuncia a fer retirar les terres de les autopistes

alt

Segons publica l’edició d’Eivissa del diari Última Hora, el Govern balear del PP ha renunciat a fer retirar les terres acumulades a l’indret en que Empresas Matutes té previst construir un camp de golf.

Aquestes terres procedeixen de la trinxera innecessària que es va excavar a l’autovia de l’aeroport i que ha provocat successives inundacions i talls de la via. Tenia com únic objectiu aportar les terres necessàries per fer les ondulacions dels terrenys del camp de golf dels Matutes, segons un pacte entre les constructores i la mateixa família que ha quedat acreditat per sentència judicial.

Una vegada més, el PP afavoreix als seus amics constructors i especuladors per damunt de l’interès general. Digui el que digui ara el Govern, l’obligació de retirada de les terres era un precepte contractual de l’UTE concessionària de les obres. Si se li “perdona” aquesta obligació suposarà un altre guany indegut per a les empreses a costa de les finances públiques.

El PP està obsessionat en autoritzar el golf projectat pel seu dirigent històric, i per tal d’aconseguir-lo està disposat a passar per damunt de qualsevol obstacle com el de les terres, a modificar les lleis i fer una nova llei a mida, o a ignorar els informes negatius de Aviació Civil, Medi Ambient o Carreteres.

Mentre preparen aquestes mesures, s’eternitza el tema de resoldre l’evacuació de les aigües que provoquen inundacions sistemàtiques de l’autovia de l’aeroport. Aquesta evacuació no estava prevista al projecte licitat i suposarà una nova aportació de recursos públics per resoldre els desbarats interessats provocat pels Matutes (Abel i Estela), Pere Palau, Mabel Cabrer i l’imputadíssim ex president Jaume Matas.

Tot això no seria possible si l’anterior Govern progressista hagués fet els deures d’una manera diligent i hagués obligat (d’una manera efectiva, no només amb declaracions públiques) a la retirada de les terres i hagués resolt el tema de l’evacuació d’aigües de l’autovia.

 

Share This