Pujen els imposts, minva la despesa social i  minven els recursos destinats a ocupació i recuperació econòmica

L’esforç suplementari que fara la ciutadania en imposts i taxes anirà a parar directament als bancs

mateu_isern25“No es podien dissenyar uns pressuposts més d’esquenes a la crisi i a les necessitats de la ciutadania”, ha declarat Alejandro Aparicio, Secretari d’Organització d’EU Palma
En efecte, comparant el projecte de pressuposts amb els del 2010 (tenint en compta que el 2011 era un pressuposts prorrogat ), observam el següent:
La ciutadania de Palma pagarà el  2012,  28,4 milions més que el 2011 en concepte d’imposts i taxes
No obstant això, la despesa social (Benestar Social, Educació, Igualtat, Participació i Joventut) minvarà en 2,8 milions (passant de 56,8 a 54 milions).
No obstant això, aquesta minva del 5% s’ha de corregir tenint en compta la inflació del 2011 i la calculada per al 2012 (4,6%) i així podem concloure que, en euros constants:
MALGRAT LA PUJADA D’IMPOSTS, L’AJUNTAMENT TINDRA EL 2012 UN 10% MENYS DE DOBLERS  PER ATENDRE NECESSITATS SOCIALS EN UN CONTEXTE EN QUE AQUESTES NECESSITATS SOCIALS S’HA N INCREMENTAT DE MANERA MOLT NOTABLE PER MOR DE LA CRISI I EL CREIXEMENT GALOPANT DE L’ATUR
La famosa prioritat del govern en matèria de recuperació econòmica també surt mal parada. Si sumam els conceptes de promoció econòmica, turisme, comerç i polítiques actives d’ocupació la minva és de 3,1 milions (passant de 11 a 8 milions), és a dir un decreixement del 28%, que, en euros constants, suposaria un decreixement del 33%
On van, doncs, els doblers de l’Ajuntament?, on dedica el PP aquests 28,4 milions més que cobrarà a la ciutadania?. Idò integrament a les butxaques dels bancs via amortització del deute
Share This