Esquerra de Menorca ha registrat en els ajuntaments on te representació municipal  una moció per a ser debatuda en els distints plenaris  instant el Govern de la nació a canviar l’actual llei hipotecària.

hipotecarl_0A causa de la crisi econòmica actual, amb 5 milions d’aturats, i davant els milers de desnonaments que vivim cada dia, EM considera imperiós que el nou govern de Partit Popular aprovi una modificació de la regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, quan una família no pugui pagar la hipoteca, el deute amb interessos inclosos quedi saldat en lliurar l’habitatge.

La situació actual permet que els bancs es quedin amb l’habitatge per la meitat de la seva taxació, i que demanin als hipotecats la resta del deute amb interessos i endarreriments, cosa que provoca que, a més de perdre l’habitatge, milers de famílies s’enfrontin a una condemna financera de per vida que es tradueix en una condemna a l’exclusió social i l’economia submergida.


No hem d’oblidar que el dret a un habitatge està reconegut en la Constitució Espanyola, de manera que des d’EM seguirem treballant perquè aquesta mesura es dugui a terme com més aviat millor, ja que l’actual situació suposa un deute en forma de condemna financera. Pel que la proposta presentada contempla, entre altres les següents mesures:


• Demanar al Govern central que, tal com ve proposant la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en altres països de la UE o als EUA.

• Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària.

• Més enllà de les mesures de competència estatal, estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, creant una comissió especial mixta en la qual participin representants del ple municipal i de les associacions d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica.

Share This