El Govern haurà de pagar 258.800 € per haver impedit el Golf de Cala d’Hort

El Govern balear  del PP s’excusa amb les elevades indemnitzacions que hauria de pagar per a justificar el seu propòsit de permetre urbanitzar Benirràs, ses Feixes, Roca Llisa o Punta Pedrera. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears que deixa en 258.800 euros la indemnització que li pertoca a Calas del Mediterráneo, promotors d’aquest golf, per no haver pogut desenvolupar un projecte que tenia la declaració d’interès general i llicència municipal, i havia començat les obres. La indemnització queda molt lluny dels 12, 4 milions que reclamava la promotora.

alt
Un grup d’ecologistes aturen les obres del golf. Foto Vicent Marí, Diario de Ibiza

En el cas de ses Feixes els tribunals ja han determinat que no hi ha dret a indemnitzacions i que els propietaris, en tot cas, podran recuperar les despeses fetes en la tramitació dels projectes d’urbanització d’una zona rústica inundable a la qual l’ajuntament del PP, amb una decisió contrària a la llei, li havia donat la classificació d’urbana. A Punta Pedrera els tribunals anul·laren la llicència malt concedida per part del govern municipal del PP de Sant Josep. Pel que fa a Benirràs i a Roca Llisa els propietaris haurien de demostrat que les seues parcel·les tenen executats tots els serveis urbanístics en bon estat de funcionament, per tal de poder reclamar indemnitzacions, i són molt pocs –si n’hi ha algun- que es trobin en aquesta situació. Així i tot, la llei 4/2008 –que el Govern vol derogar- ja preveia traslladar els possibles drets urbanístics dels propietaris a altres indrets amb menor impacte ambiental, la qual cosa eliminaria la necessitat de pagar indemnitzacions.

Una i una  altra vegada les resolucions judicials lleven els arguments al PP i posen de manifest que el que vol el Govern és seguir urbanitzant la costa i que el problema de les indemnitzacions no és més que una mala excusa. És cert que seria millor no haver de pagar cap indemnització, però les que es puguin derivar de la protecció del territori tendran un cost molt inferior al que ha suposat les malversacions i embutxacament de recursos públic per part de dirigents del PP. Només la quantitat (400.000 €) que li va “regalar” Matas a Antonio Alemany per escriure-li els discursos, és molt superior a la indemnització fixada pel golf de Cala d’Hort.

En qualsevol cas, el possible dret dels promotors a rebre compensacions per no poder executar els seus projectes, no ve donada pel fet de ser propietaris dels terrenys, sinó de decisions administratives d’institucions governades pel PP, que adoptaren acords aberrants o directament il·legals per tal d’afavorir els interessos dels seus amics. Seria bo saber quines compensacions reberen ells a canvi d’aquests favors.

Share This