Si no hi ha rectificació immediata, EU  estudiarà mesures jurídiques i polítiques davant el Govern de l’Estat, garant, en darrer extrem, de garantir els drets bàsics dels usuaris dels sistema públic de salut

o61_ibsalutEls nous procediments per a l’accés a la targeta sanitària implementats recentment pel Govern Balear són absolutament inadmissibles des del punt de vista humà i molt dubtós des del punt de vista legal.

Des del punt de vista humà, perjudica un dels segments més febles de la nostra societat i en un dels aspectes més delicats i sensibles: la pròpia salut i les expectatives de vida.

Des del punt de vista legal, perquè és il·legal bloquejar l’accés a un dret establert per la llei a partir d’uns mecanismes burocràtics d’ impossible compliment.

La constatació dels mitjans econòmics dels estrangers residents a les Balears no pot ser confiada a certificacions emeses pels seus països d’origen. En primer lloc, perquè és molt dificultós i, en segon lloc, perquè és inútil: el màxim que poden fer aquests països és certificar que aquestes persones no consten com a titulars d’un patrimoni significatiu a efectes fiscals però en cap cas poden certificar quin és el seu nivell de renda real al país on actualment resideixen.

Com en el cas de tantes qüestions que tenen que veure amb l’accés a beques i d’altres ajudes tant per a estrangers com per a nacionals, són els serveis socials municipals de les Balears o els assistents socials dels centres de salut els que poden acreditar de manera més fidedigna el nivell de vida de les persones que opten a ser titulars de la targeta sanitària. Per tant, en cas de dubta, és per aquí que es poden establir criteris d’un major rigor que no perjudiquin els drets subjectius dels usuaris de la salut pública.

Cas que no hi hagi una rectificació immediata per part del govern balear, EU estudiarà la interposició de recursos a nivell administratiu i també d’iniciatives a nivell estatal en tant que el Govern de l’Estat és el responsable de garantir la preservació dels drets bàsics dels usuaris de la salut pública en el conjunt de l’Estat.

Share This