EUIB declara que l’aprovació del Reial Decret-llei 1/2012 és una decisió que demostra les postures retrogrades del Partit Popular en matèria d’energies renovables, amb clares conseqüències per als interessos de Balears.

fotoboltaicaL’aprovació d’aquesta mesura legislativa, demostra que les postures del Partit Popular no són solament perillosament conservadores, sinó profundament retrògrades, ja que obliguen el País a caminar marxa enrere.

El RDL 1/2012 suspèn els procediments de preassignació de retribució i suprimeix els incentius econòmics per a les noves instal•lacions de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració residus i renovables – és la prova més rotunda i eloqüent que el Partit Popular vol defensar els privilegis dels grans monopolis energètics i obstaculitzar la creació de les petites empreses que desitgen entrar en un sector en constant expansió.

Per un altre costat, el dèficit tarifari del sistema elèctric no és una justificació creïble per a la suspensió dels incentius, ja que – simplificant al màxim el raonament – és conegut que els costos de producció amb renovables mostren clarament una tendència a la baixa, mentre que els preus dels combustibles contaminants segueixen el camí contrari.

En qualitat de tècnic, l’arquitecte Sebastiano Rossi – membre de la Comissió Política d’Esquerra Unida de Palma – afirma que les conseqüències d’una mesura de tal envergadura són molt greus i afecten als sectors de la construcció i de les noves tecnologies també en el cas del delicat context local: des de la inseguretat jurídica per inversors i projectistes, fins a la destrucció de llocs de feina del sector renovables. Aquesta complexa situació es converteix en un clar estímul a la desinversió en aquest sector emergent.

Com justament subratllen els signataris del manifest “No a la moratòria al desenvolupament de les energies renovables”, el RDL 1/2012 va en contra de les Directives europees 2009/28/CE de renovables i la 2010/30/UE d’eficiència energètica d’edificis; això constitueix una demostració més del nivell d’improvisació legislativa d’aquest Govern central.

Les iniciatives del Govern posen en perill el camí vers el nou model de desenvolupament en el qual confien – cada vegada més – els països tecnològicament més avançats; amb aquesta política, es corre el risc de deixar Espanya i les seves comunitats autonòmiques en una situació d’inferioritat respecte als socis de la Unió europea i allunyar-les de l’anhelat objectiu de l’autosuficiència energètica.

Share This