D’ençà l’arribada del nou equip de govern del PP  a l’Ajuntament de Palma , l’enderrocament de Son Banya està paralitzat.

350-son_banya_2Es cert que el compromís del batle Isern durant la campanya electoral i de l’actual regidora de Benestar Social amb posterioritat a la seva presa de possessió ha estat el de  donar-li continuïtat al programa de reallotjament aprovat durant l’anterior legislatura, però hi ha indicis molt preocupants de què aquest compromís no sigui respectat

Més encara si a la paràlisi d’aquests primers mesos es suma la previsió expressada pel govern municipal a través dels mitjans de comunicació que la previsió d’enderrocaments per a l’any 2012 és de dos!! (sic).

Això contrasta vivament amb la situació anterior. Entre el 15 d’abril del 2010 i el 20 d’abril del 2011 s’enderrocaren 26 edificacions del poblat. La idea que entre el mes de juny del 2011 i el desembre del 2012 es prevegin només dos permet parlar clarament de paràlisi.

EU insta l’equip de govern a reconsiderar aquestes previsions, a continuar la dinàmica del govern anterior i a aprofitar  l’ocasió històrica d’acabar definitivament amb aquesta xacra social i per a la seguretat ciutadana que Son Banya representa.

Share This