aula_buida_2Malgrat les reiterades promeses del batle Mateo Isern i malgrat el creixement exponencial dels problemes que afecten a les famílies més vulnerables de la nostra ciutat, Cort ha devallat 608.000 euros en els programes més educatius amb més trascendència social.

Allò més terrible és la devallada de més d’un 70% en el programa Exit dedicat al reforçament escolar que pasa de 610.000 € a 167.000 €. Evidentment, les víctimes d’aquesta retallada seran les famílies més modestes que no poden pagar mecanismes privats de reforçament que ajudin a evitar que els seus infants fracassin escolarment.

La pervivència d’aquest programa en algúns barris de Palma és una errada conceptual molt important perquè els recursos – pocs o molts – han d’anar als infants que més ho necessitin, independentment que habitin en tal o qual barri.


Igualment, el traspàs d’Exit a Benestar Social – a més d’intentar maquillar (juntament amb altres incorporacions) la devallada global d’aquesta regidoria – també és una errada perquè camina en la vella direcció de considerar que les persones amb més dificultats són cosa de Serveis Socials. Molt al contrari, només amb la implicació de TOTES les regidories en els problemes socials es podra fer front als nombrosos problemes socials de la nostra ciutat.

També cal lamentar la devallada de 42.000 euros en les subvencions a les AMIPAS i, sobre tot, la supressió radical de les subvencions a les activitats demandades per les escoles durant els mesos d’estiu. Aquestes escoles d’estiu jugavne un paper fonamental en la conciliació de la vida laboral i familiar i en el suport a famílies monoparentals o´desestructurades.

Per últim, cal lamentar la devallada de 120.000 € en Educació d’Adults (gairebé un 30%) . Els cursos d’Educació d’Adults – malgrat no estar catalogats estrictament com a Formació professional –  aoincideixen amb aquesta en molts dels seus continguts i  són una eina fonamental per incrementar l’empleabilitat de les persones en recerca d’ocupació.

En total, doncs, ens trobam amb una devallada de 608.000 euros en els programes més sensibles des del punt de vista de garantir la cohesió social i el suport als sectors més vulnerables de Palma

Share This