EU insta el govern municipal a reunir les associacions de persones amb discapacitat i explicar els seus compromisos polítics i pressupostaris per a l’any 2012

discapacidadLa regidoria de Benestar Social no ha renovat la bandera de l’any 2011 que acredita Palma  com a “Ciutat per a tots “, és a dir,  que acredita l’esforç de l’Ajuntament en matèria d’accessibilitat a tots els nivells (mobilitat, serveis públics, ocupació, lleure, etc.) de les persones amb qualque tipus de discapacitat.

Naturalment, el problema no és la bandera en sí mateixa que concedeix la Fundació “Deseign for All”. El problema és que l’Ajuntament ha deixat de reunir la Comissió de seguiment de les polítiques d’accessibilitat de l’Ajuntament que estava formada per UNAC /ASPROM, ASPAYM / PREDIF, ABDEM, ONCE, Associació de Persones Sordes de Palma, ASPAS i Coordinadora i s’ha desfet dels compromisos polítics i pressupostaris adquirits amb aquestes entitats durant el mandat del govern anterior.

Durant l’anterior legislatura, Palma donà un bot qualitatiu en la política d’accessibilitat de la ciutat que es materialitza en quatre premis a nivell insular, estatal i internacional concedits per entitats socials o, en el cas del Consell de Mallorca, entenent-se al criteri de les associacions de persones amb discapacitats que integren la Taula d’Entitats.

Malauradament, tot indica que aquest esforç no serà mantingut per l’actual govern.

En tot cas, EU insta el govern municipal a reunir les associacions de persones amb discapacitat per explicar els seus compromisos per a l’any 2012 i per explicar quines partides de l’any 2012 seran destinades a aquesta qüestió.

Share This