A partir de març tots els membres del Consell d’Administració seran d’aquest partit

El PP està controlant la televisió pública IB3 com si fos una agència privada de propaganda política. Al fet insòlit de que el seu director general en funcions sigui el conseller de Presidència Antonio Gómez, i que els nomenaments que ha fet el govern del PP han estat per col·locar destacats militats seus com un ex senador o un membre de Nuevas Generaciones, s’afegeix ara la possibilitat de que a partir de març els 9 membres del seu consell d’administració siguin nomenats pel govern entre militants del seu partit.

El govern de Bauzá mai no ha volgut arribar a un acord amb l’oposició parlamentària per tal de nomenar un director de consens, com preveu la legislació, i ha optat per dirigir la televisió pública directament des del Govern. Ara, aprofitant una oportunitat que li permet la literalitat de la llei però que contradiu el seu esperit, està disposat a nomenar un consell d’administració completament del PP, per no haver arribat a un acord (en realitat, el que passa és que l’oposició no ha acceptat les imposicions del Govern).

Des que governa el PP, IB3 ha sofert un procés accelerat de pèrdua de pluralitat i d’independència dels seus professionals, fins arribar a la situació actual, molt semblant a la de l’època de Jaume Matas.

Esquerra Unida creu que l’única justificació per a l’existència d’una costosa televisió pública és la voluntat de servei públic i de normalització lingüística, en un marc de pluralitat i de respecte a les minories. Cap d’aquestes premisses es donen ara amb aqueta televisió sota el control absolut del PP.

Share This