El Govern no aporta ni una idea per combatre el drama de l’atur

Tal com digueren els representants dels sindicats, la convocatòria es va fer per fer-se la foto i donar la impressió que s’està fent alguna cosa, però la reunió fou completament decebedora, segons constaten tots els assistents  i, en algun cas, la qualifiquen d’autèntica presa de pèl.

El  Govern està completament obsessionat en la reducció del dèficit i, amb aquest objectiu, practica una retallada generalitzada de la despesa pública que contribueix a augmentar el nombre de persones desocupades. Però de plans per a incentivar l’economia productiva i de generar llocs de feina ni una paraula.

En la campanya electoral, Bauzá assegurava que la victòria del PP retornaria la confiança als empresaris privats (els únics, segons ell que creen llocs de feina) que tornarien a invertir. El mateix és va dir en el cas de que Rajoy fos el nou president. Ara que ja tenim aquest dos personatges governat, veiem que lluny de complir-se les seues promeses, l’atur segueix augmentant a un ritme que, fins i tot, és superior al que hi havia abans. No és cert que l’empresa privada estigui invertint per a la creació de llocs de feina, i la renúncia a que les administracions públiques juguin un paper de dinamitzadors de l’economia ens porta a l’actual situació dramàtica.

Ara ens diuen que es començarà a reduir l’atur  a partir de l’any 2013. Tenen la mateixa credibilitat que quan asseguraven que això passaria a partir de les eleccions. El que si és cert és que , en l’actual situació de recessió econòmica, l’absència d’actuacions per part de les administracions, no fa més que agreujar el problema.

Esquerra Unida exigeix del Govern balear un canvi radical d’actitud i la formulació d’un pla de xoc per a la reactivació econòmica que porti a la generació de llocs de feina, consensuant les mesures amb els agents econòmics i socials i les forces polítiques de l’Arxipèlag. De cap manera és acceptable situar-se en la resignació i la inactivitat esperant temps millors, mentre la situació es segueix degradant.

Share This