COMUNICAT D’ESQUERRA UNIDA

Aquests terrenys mai han tengut la condició de sòl urbà

Altra vegada es troba sobre la taula el futur de la zona de ses Variades de Sant Antoni. Altra vegada el president del Consell, la batlessa de Sant Antoni i el PP en conjunt reclama l’edificació d’aquest indret. Per dur endavant aquesta obsessió edificatòria, el PP ha fet diverses lleis i un PTI a mida, encara que fos amb el cost de tenir un batle imputat. Fins ara no han aconseguit, però segueixen insistint i embullant-se entre ells mateixos, com ha passat ara amb el decret llei del Govern del PP.

La història de ses Variades i el PP és tragicòmica, ja que les anades i vengudes, les successius lleis i altres decisions que no han aconseguit el resultat desitjat, són obres d’institucions governades pel PP, el partit que presumeix de generar seguretat jurídica! No ha fet falta una ma negre, ni tampoc una mesura proteccionista adoptada per alguna institució progressista, La clamorosa incompetència del PP ha fet que, afortunadament, encara ses Variades tenguin la possibilitat de salvar-se de la destrucció sistemàtica que s’ha practicat sobre la Badia de Portmany.

Esquerra Unida reclama del Consell i de l’Ajuntament que en comptes de treballar en favor de la destrucció de l’últim tram de costa no transformat del poble de Sant Antoni, dediquin els seus esforços per aconseguir que Sant Antoni pugui gaudir del gran espai lliure públic que es mereix.

No és necessari donar-li més voltes ni més debats jurídics, el que fa falta és que hi hagi voluntat política d’atendre l’interès general, en comptes de la submissió mostrada fins ara cap a interessos particulars dels propietaris.

Al final, la situació de ses Variades és ben senzilla: els seus propietaris, amb una retenció especulativa, deixaren passar el temps sense executar la urbanització del sector, que estava contemplada en el planejament municipal. Aquests propietaris, com els de molts altres indrets de la costa amb la mateixa situació, varen veure com els seus terrenys perdien la condició de sòl urbanitzable i passaven a ser Àrea de Protecció Territorial de costes quan es varen aprovar, l’any 1999, les Directrius d’Ordenació Territorial que, amb molt bon criteri, decidiren actuar contra l’edificació sistemàtica del litoral.

No s’entén per quin motiu els propietaris de ses Variades han de tenir uns privilegis dels que no gaudeixen la resta de propietaris de terrenys situats a la costa. A ses Variades en tot el temps que estigueren classificades com sòl urbanitzable, ni tant sols es va iniciar la transformació d’aquest sector, molt menys adquiriren la condició d’urbans. Per tant, Ses Variades són APT de costes amb totes les conseqüències. Ja seria hora que el PP acceptàs aquesta realitat i actuàs en conseqüència.

Eivissa, 21 de febrer de 2012.

Share This