Educació “Tot a un Euro”

EU emprendrà les mesures adients per tal d’evitar-ho, com a denunciar-ho al Defensor del Poble

1_euroDavant les manifestacions publiques fetes avui pel Conseller Bosch sobre la possibilitat de fer pagar 1 euro per alumne i mes, per tal de fer front algunes despeses corrents dels centres educatius, EU es manifesta totalment contrària a aquesta mesura que contradiu el principi democràtic d’educació obligatòria universal i gratuïta per als escolars.

Introduir aquest RE-pagament, que a efectes pràctics ens sembla ridícul i no soluciona cap problema als centres escolars, crea un precedent de cobrament perillosíssim en mans d’aquest govern.

Més injust és encara introduir el repagament en temps de crisi quan a tantes famílies les costa arribar a final de mes i el risc de fractura social a Balears és tan evident, quan el 13,2% de les llars de les Illes tenen a tots els seus membres en situació d’atur.

EU insta al PP a no malbaratar la millor inversió de futur que tenim com a societat avançada, que és l’educació i anuncia que emprendrà les mesures adients per tal d’evitar-ho, com a denunciar-ho al DEFENSOR DEL POBLE.

Àrea d’Educació d’Esquerra Unida

Share This