assamblea_eu_palma_marc_2012_coordinadors

En un ambient d’unitat i cordialitat, dissabte dematí es va reunir l’Assemblea d’EU de Palma en sessió ordinària per avaluar la situació política actual que vivim, el·laborar el pla de feina que es durà a terme y l’elecció de la nova direcció. A aquesta reunió estaven convidats a participar tant la militància d’EU de Palma com tota aquella persona simpatitzant de l’organització, així com els moviments socials que ho desitjassin i, a més a més, han tingut la possibilitat fomentar el debat mitjançant la presentació de les seves propostes en forma d’esmenes als documents.

El document d’anàlisi de la conjuntura actual i de balanç ha obtingut un 91% de suport de l’Assemblea. Aquest document critica la submissió del PP i del PSOE a la voluntat dels mercats, que en definitiva, és una nova mutació del vell capitalisme. Una de les conclussions més esteses és que es vol que la crisi del capitalisme la paguem qui no l’hem provocat, i que la paguem en forma de pèrdua de drets, de serveis públics i de repagaments mentre que altres, qui han provocat aquesta crisi i se’n beneficien, surten indemnes.

Un dels objectius principals de la nova direcció serà el d’obrir-se a la societat per tal de defensar els seus interessos, mobilitzar-la i canalitzar les seves propostes per poder solucionar la seva problemàtica. L’estratègia per aconseguir aquest objectiu, el pla d’intervenció política, ha quedat aprovat pel 100% de la militància.

Així mateix, també es va elegir el nou Consell Polític -direcció executiva- d’Esquerra Unida de Palma amb un procés híbrid d’elecció que combina llistes obertes amb llistes proporcionals. Aquest Consell Polític l’integrarà un total de 22 persones, de les quals 12 han estat elegides per una llista proporcional unitària i les altres 10 mitjançant llistes obertes.

L’Assemblea de Palma s’ha reafirmat en que les tasques de coordinació les duguès a terme, de forma col·lectiva i col·legiada, una coordinació paritària integrada per un home i una dona. El Consell Polític de Palma, tot obeïnt la voluntat de l’Assemblea, ha triat d’entre els seus membres a Conxa Calafat i a Alejandro Aparicio com a nova co-coordinació d’Esquerra Unida de Palma.

Per acabar, s’ha presentat 3 ressolucions que han estat aprovades per assentiment. Una a favor del poble de Palestina, una altra defensant les polítiques d’igualtat i una altra que abogava per la defensa de l’edifici de GESA com a patrimoni municipal alhora que criticava l’hipocresia del PP que sembla que no tengui problemes per costejar els 5 mil·lions d’euros que costaria el seu enderrocament.

El nou Consell Polític d’Esquerra Unida de Palma el formaran les següents persones:

MEMBRES ELEGITS MITJANÇANT LA LLISTA PROPORCIONAL:

Alejandro Aparicio Díaz

Llucia Carreras Francisco

Joan de Deu Aguilera Hermida

Margalida Carbonell Vives

Antonio Picazo Picazo

Ana Maria Díaz Vargas

Germán Terrón Fuentes

Maria Antigua Jiménez Sánchez

Javier González Bordas

Joana Ma Redondo Cárdenas

José Antronio Morais Ezquerra

Graciela Enrico Cane

 

MEMBRES ELEGITS MITJANÇANT LA LLISTA OBERTA:

Nicolas Aguilera

Moira Bonilla

Conxa Calafat

Daniel Fernández

Joan Font

Sandra González

Eberhard Grosske

Magdalena Massanet

Miriam Rader

Sebastiano Rossi

 

 

Accés als documents, aquí

assamblea_eu_palma_marc_2012_general

 

assamblea_eu_palma_mar_2012_taula

Share This