La reforma laboral, la reducció dels Pressupostos Generals de l’Estat i el Decret de reducció d’obertura mínima dels hotels a sis mesos protagonitzada per Bauzá i Delgado auguren una temporada turística amb menys ocupació.

coles_soib_abril_2012L’atur interanual a les Balears creix en 7.995 persones (9,07%), i el nombre total de desocupats és a les Illes de 96.122 persones. L’augment de l’atur ve impulsat per una baixada de l’afiliació a la Seguretat Social del -3,68% (-13.797 cotitzants menys), i des del mes de març del 2008 s’han destruït un total de -71.936 afiliacions.

Per la qual cosa, no podem deixar de dir que estam davant xifres dramàtiques a Balears, amb una temporada turística que es preveu boníssima pels hotelers i dura, o molt dura, pels treballadors de l’hosteleria, donat que el govern va pactar amb la patronal l’obertura mínima a 6 mesos per a les grans “fàbriques” de les nostres Illes, que són els hotels.

La Reforma Laboral no és més que una arma de destrucció massiva de llocs de feina, ja què aboca als treballadors a un sistema rotatiu de treball, on els que encara tenen prestacions per cobrar passen davant els que no els en queda cap, ja que els empleadors les assumeixen en concepte de descompte, creant així una competència deslleial entre els propis treballadors, i els que han esgotat les prestacions queden, a efectes pràctics, doblement marginats del sistema laboral.

Share This