El PP retalla en educació pública i afavoreix el concert de centres privats ultracatòlics, segregadors i integristes

no-retallades_educacioLa Conselleria d’Educació ha anunciat que el proper curs escolar 2012-13 concertarà els col·legis privats vinculats a l’Opus Dei (“Llaüt”, “Aixa”, “Aladern”), ubicats al  Parc Bit , potenciant així  l’ensenyança segregada i diferenciada entre nins i nines.

Els  concerts educatius a centres d‘aquests tipus, que creixen miraculosament a les comunitats governades pel Partido Popular, responen clarament a una ideologia ultraliberal, sectària i de tall religiós, al més pur estil ultracatòlic i franquista.

El suport econòmic amb  doblers públics que aquests centres privats rebran va en detriment de l’educació pública, on la manca de recursos queda patent en la minva de dotació de professorat, en l’augment de ràtios, en la reducció del pressupost per despeses corrents, en el deute als menjadors, en el deute de les beques, en la retirada de les ajudes als llibres, en la supressió dels programes per fer front al fracàs escolar…, i així  en tota una llarga llista de retalls.

Aquests centres no compleixen l’esperit de la LOE, que indica clarament que els centres no poden discriminar per raó de sexe i que han de promoure la superació de comportaments sexistes. És escandalós que siguin precisament aquests centres d’ensenyança diferenciada els que, enmig del retrocés en finançament i inversió econòmica, es vegin beneficiats i rebin doblers públics.

Queda clar que el PP està més preocupat en desviar fons públics cap a l’Opus Dei que a donar cobertura suficient a les necessitats dels centres públics.

Des d’Esquerra Unida de les Illes Balears reclamem al Govern  Balear que amb fons públics només se sostinguin els centres que garanteixin els principis d’igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació, per aconseguir que l’educació sigui un element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials.

Share This