hospi_manacorEU té constància de què el Govern Balear està estudiant molt seriosament la possibilitat de privatitzar el que en diuen establiments hospitalaris “petits”.

Sense necessitat de fer cap estudi tècnic relatiu a la xarxa hospitalària de les Balears, és perfectament sabut el que significa un procés de privatització d’un equipament sanitari: minvar la qualitat en l’atenció sanitària i/o llevar drets econòmics i socials als treballadors i treballadores d’aquests serveis públics per tal de millorar la seva rendabilitat.

La privatització, a més, té un efecte pervers suplementari : els retalls en l’atenció sanitària i la minva dels costs laborals ni tan sols es tradueixen en estalvi per a l’administració pública responsable (en aquest cas, el Govern Balear) sinó en beneficis per a les empreses explotadores dels hospitals que, com a tals empreses, actúen sota la lògica del seu interès i propi benefici.

En aquest sentit, EU exigeix al Govern Balear que paralitzi qualsevol intent de privatització dels hospitals públics de les Balears i que concentri els seus esforços en assegurar l’eficàcia i millorar l’eficiència en la gestió i en donar un millor servei als usuaris i usuàries dels nostres hospitals.

Share This