EU exigeix a l’Ajujntament que tregui d’immediat els menors del recinte i que obligui a la propietat a tancar eficaçment i a vigilar permanentment l’edifici

lluis_sitjar_250412En els darrers mesos, la degradació del Lluis Sitjar s’ha anat accentuant tant des del punt de vista físic com des del punt de vista de la seva utilització per a activitats delictives dintre i fora del recinte.
A més, ahir podiem saber, a través d’un mitjà de comunicació local, que hi havia menors preadolescents i infants de curta edat a l’interior de l’Estadi, la qual cosa és una vulneració flagrant dels drets d’aquests menors i una il.legalitat denunciable davant la fiscalia del menor, tal i com efectivament ha fet Esquerra Unida en el dia d’avui.
Amb aquesta denuncia, EU espera que la Fiscalia insti a l’Ajuntament a complir amb la seva obligació, posar el cas  en coneixement de protecció de menors i actuar amb la deguda diligència des del punt de vista de la prevenció.
Però, més enllà d’això, el que es tracta és d’acabar de rel amb el problema.
L’anterior govern va iniciar una via contundet : declarar la runa econòmica de l’immoble i iniciar els tràmits per a la seva demolició.
Suspesa cautelarment en via judicial aquesta solució i tenguent en compta que es tracta d’un recinte privat i que l’Ajuntament està limitat a l’hora d’actuar-hi directament, la unica sol.lució possible a curt termini és que l’Ajuntament utilitzi les seves competències en matèria de Seguretat i Higiene  en l’Edificació per tal de fer complir als propietaris l’obligació de tancar i vigilar el recinte i així evitar tant que sigui un risc per a la salubritat de la ciutat com que sigui ocupat de manera irregular
Malauradament, el govern municipal actual no està actuant d’aquesta manera i ha optat per una via tova de tolerància i deixadesa de les seves pròpies obligacions a l’hora de vetllar pel compliment de la legalitat urbanística amb la qual cosa el problema del LLuis Sitjar , si el PP no canvi la seva actitud, es troba en un carreró sense sortida.
Més enllà d’aquesta qüestió puntual, EU vol denunciar també públicament la relaxació manifesta que s’ha produit en la lluita contra l’infrahabitatge a la nostra ciutat.

Durant l’anterior legislatura, s’eliminaren focus d’infrahabitatge arrossegats durant anys pel govern del PP : edifici del carrer Brotad , canòdrom, Sínia den Gil, Ca n’Angelí i es posà en marxa una operació històrica de desmantellament del poblat de Son Banya.

10 mesos després de la constitució del nou govern, tot indica que l’Ajuntament torna  a les velles pràctiques de deixadesa política i administrativa i de submissió dels interessos generals als interessos particulars.

 

 

Share This