El PP consuma el major atac a l’estat de benestar i a la pluralitat informativa

El Congrés de Diputats convalida els decrets llei que suposen una retallada de 10.000 milions d’euros en el sector de la sanitat i l’educació. Els decrets convalidats suposaran un deteriorament molt greu de la qualitat d’aquests serveis públic, un atac a les persones amb rendes més modestes i la pèrdua de gran quantitat de llocs de feina.

En matèria sanitària s’introdueix el copagament dels medicaments per part dels pensionistes i deixa fora de l’assistència sanitària general als immigrants sense targeta i a altres col·lectius. Amb la pressió sobre les comunitats autònomes per la reducció de despesa, es disminueix personal i es tanquen centres sanitaris, cosa que fa augmentar les llistes d’espera i la saturació dels serveis d’urgències.

Pel que fa a l’educació, suposa un augment de les ràtios escolars i la reducció de personal docent, amb el que això suposa de massificació i d’impossibilitat d’atendre l’alumnat amb necessitat especials, i es produeix un augment molt important de les taxes de les matrícules universitàries.

Aquestes mesures condueixen a degradar la sanitat i l’educació pública, passa necessària per a donar entrada massiva al negoci privat, establint dos nivells ben diferenciats: el dels que es poden pagar una sanitat o una educació privada i els usuaris dels serveis públics, que hauran perdut el nivell de qualitat que tenien fins ara. D’aquesta manera es continuen augmentant les diferències socials, cada vegada més importants.

Per si tot això no fos prou, el Congrés també ratifica el colp d’estat anticonstitucional (la Constitució només preveu la via del decret llei per a qüestions d’extraordinària urgència) a la radiotelevisió pública, mitjançant el qual el PP nomenarà el president de l’ens públics i controlarà el seu consell d’administració. D’aquesta manera s’acabarà amb la independència i la pluralitat de la RTVE, que passarà a dependre directament del govern.

Segurament el PP considera que no en té prou amb el conjunt de mitjans d’extrema dreta i amb les televisions de partit (com Telemadrid o Canal 9) de les comunitats autònomes que governa, per fer empassar a la ciutadania el conjunt de retallades i polítiques antisocials i, per això, vol que TVE torni a l’etapa de manipulació informativa de l’era Urdaci o, millor encara, als no-do franquistes.

Share This