Sandra_Fdez_TextLa paràlisi del Pla de construcció de Centres de Dia i una residència per a persones majors que va posar en marxa l’anterior govern municipal en col.laboració amb el Govern Balear és total i absoluta.
La regidora del “Malestar Social” al municipi de Palma, la Sra. Sandra Fernàndez, ha intentat justificar aquesta paràlisi dient que no hi havia demanda d’aquest tipus d’equipament i que el Pla de creació de nous centres de l’anterior govern era “massa ambiciós” (sic).
Aquesta “justificació” és, tot simplement mentida i convendria que qualcú convidàs a la Sra. Fernández a aportar les dades objectives en les quals es basa aquesta pintoresca afirmació.
Allò més cert és que Palma, durant l’anterior legislatura, va doblar el nombre de places públiques a centres de dia i que el Pla Ajuntament Govern preveia, a mig termini, que aquest nombre es multiplicas per 8 arribant a més de 700 places. Així i tot, la ratio persones majors de 65 anys/plaça de centre de dia a la nostra ciutat no compliria els standars considerats adequats per tots els estudis tècnics publicats fins ara a nivell estatal i europeu.

L’afirmació de la Sra. Fernández és, per tant, un insult als milers de persones i famílies que necessiten a Palma aquest tipus d’equipament. Si la renúncia a les llicències de construcció dels centres de Son Canals, la Indioteria i Alfons el Magnànim és sagnant, més indignant encara és que un centre com el de Son Cladera – perfectament enllestit des de l’estiu del 2011, estigui tancat i deteriorant-se en un acte de malbaratament de recursos públics senzillament imperdonable.
Share This