Les retallades de Wert passen factura als estudiants de formació professional de les Illes.


La decisió política d’eliminar els doblers que el Ministeri atorgava a les Comunitats Autònomes per la tot just estrenada Plataforma de FP a distancia deixa els estudiants que han començat el curs amb l’obligació d’haver de desplaçar-se a Catalunya a fer les proves que aquí feien als seguënts centres: IES Politècnic de Palma, IES Pascual Calbó i Caldés de Maó, IES Isidor Macabich d’Eivissa i a l’IES Marc Ferrer de Formentera (tots els centres gestionats per la Conselleria d’Educació). Les proves es feien quatre vegades a l’any (cada assignatura dura un semestre i es fan dues proves de cada una). Però  ara, una vegada començat el curs se n’hauran de fer càrrec de les despeses i del inconvenients dels viatges que pertoquin.


Esquerra Unida alerta del possible fracàs que això ocasionarà en els resultats finals i que possiblement provocarà l’abandonament d’un gran nombre d’aquests estudiants. Una vegada més el PP es contradiu en matèria educativa: quan l’atur té uns nombres dramàtics i les persones amb càrregues familiars es disposen a reincorporar-se al sistema educatiu per tal de formar-se en diferents camps, el govern de Bauzá, amb complicitat amb el de Rajoy, suspenen de manera no consensuada amb la comunitat educativa un programa fonamental per aquests ciutadans i ciutadanes. I tot això després del “memorable” viatge a Suïssa, país exemplar amb aquesta formació i del qual no n’haurem tret els balears més  profit que les despeses del “sèqui” t de l Sr. President.


Esquerra Unida demana que es restitueixin les partides destinades a la realització de les proves a tots els centres de Balears per aquest curs i es facin les esmenes pertinents en els pressuposts del curs vinent per tal d’atendre les necessitats especials d’insularitat i de conciliació familiar i/o laboral de les persones que s’inscriuen a les proves amb l’objectiu de millorar les seves capacitats i donar amb el seu treball un benefici a la nostra Comunitat Autònoma.

 

Imatge en línia 1

Share This