volcado_water_viernesLes prioritats del PP a Palma estan clares : es devallen 400.000 euros en un servei tan delicat com el Servei d’Ajuda a Domicili i es gasten 500.000 € en sis waters públics a ubicar en les zones turístiques de la ciutat.

 

Els wàters públics són necessaris a qualsevol ciutat i, sobre tot, a una ciutat turística… però, quan la manca d’austeritat obliga a escollir, és infinitament més necessari poder prestar el Servei d’Ajuda a Domicili a 107 persones,  que és el que es podria fer si els doblers es dedicassin a aquesta finalitat enlloc de als ditxosos waters.

 

El Sr. Isern intenta sempre disculpar les seves malifetes sobre el principi de necessitat : ell només és un gestor, ell no fa política. Però quan es sacrifica a un centenar de famílies on una persona major necessita d’assistència social en benefici de facilitar les evacuacions fisiològiques dels vianants s’està fent política i, per cert, amb molta mala pipa i de la pitjor espècie.

 

Malgrat que el Sr. Isern sembli ignorar-ho, el patiment personal i familiar d’una persona impedida i mancada de la necessària assistència és infinitament major que les molèsties que pugui ocasionar entrar a un bar, comanar un  café (dinamitzar així el petit comerç) i utilitzar els seus serveis higiènics
Share This