Esquerra Unida a favor d’un treball digne, que respecti el medi ambient i la legalitat

  

EU ha presentat formalment  una denuncia davant l’Agència de Disciplina Urbanística, l’Ajuntament Gabellí i la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per les excavacions i obres de fonaments que va iniciar al 2007 sense la preceptiva llicència d’obres i ocupant part d’un ANEI i incomplint la Llei d’Espais Naturals (1991).


Unes obres d’excavació que podrien haver destrossat uns 16500 metres quadrats de zona ANEI a una muntanya de gran valor paisatgístic i ecològic pels gabellins i per a la ciutadania de Mallorca.


EU amb aquesta denuncia pretén que es resolgui l’expedient sancionador que es va produir el 2007 i que va quedar “dormit” durant anys per la mandra del municipi i que es restitueixi la legalitat, obligant que la promotora que inicià les excavacions es faci responsable davant l’ajuntament  de totes les sancions que es derivin de les corresponent  infraccions  comeses, (que podrien ser milionàries).

 

PER EU EL PROJECTE HOTELER S’HA D’AJUSTAR A LA LEGALITAT

EU ha volgut deixar clar que sota la Declaració d’Interès Autonòmic recentment aprovada pel Govern Bauzá, l´única cosa que canvia és que des del punt de vista jurídic els organismes competents en la tramitació de les llicències d’obres (els ajuntament) han de reduir a la meitat els terminis dels tràmits administratius.


En aquest sentit, des d’EU, tot i que sembli obvi, han recordat que qualsevol projecte urbanístic –Hoteler o no- a Canyamel, a Sa Font de Sa Cala o a Cala Agulla haurà d’ajustar-se completament a la legalitat i al planejament urbanístic del municipi de Capdepera.

 

EU INSTA AL GOVERN MUNICIPAL A PROMOURE OCUPACIÓ REORIENTANT LA CONSTRUCCIÓ CAP A UNA  REFORMA DE LA PLANTA HOTELERA ANTIGA DEL MUNICIPI

Des d’Esquerra Unida estam sempre amb la defensa de les treballadores i els treballadors, per això expressam que estam totalment a favor de generar llocs de feina, però aquests han de ser en condicions dignes i sota un model de desenvolupament  respectuós amb el medi ambient i amb els recursos naturals de la nostra illa.

Per tot això, l’assemblea local d’EU han insistit en la necessitat que el Govern municipal aposti per polítiques actives d’ocupació i és en aquests sentit on han instat a l’ajuntament a promoure una taula amb els agents socials (Sindicats i hotelers del municipi) on dissenyar un Pla de rehabilitació integral de la Planta hotelera del municipi, dels hotels més antics que van dels anys seixanta a la dècada dels noranta. Per tal de fer de Capdepera un municipi capdavanter i a l’avantguarda de Balears.

 

Per a EU necessitam que una part del sector de la construcció sigui reorientat cap a la rehabilitació en detriment de les velles receptes més especuladores, insostenibles i destructores de territori. Cal implementar la preservació del medi, i el passatge amb el valor afegit que representa com a reclam per al turisme a una Illa en la que l’Hosteleria és la primera de totes les activitats econòmiques i el sector que més treballadors i treballadores ocupa.

 

Però des de l’Assemblea municipal d’EU sostenen que cal aturar les polítiques de retallades, perquè destrueixen llocs de feina directes i perquè estan provocant la contracció de l’economia. En aquest sentit, des d’EU recorden que hi ha una esquerra que aposta per una sortida social a la crisi, passant per una redistribució més justa de les càrregues fiscals –que pagui més qui més té-. Cal augmentar els ingressos amb un pla contra el frau fiscal (que en el cas d’Espanya es situa 11 punts per sobre que la mitjana europea)  amb una aposta clara i decidida per mesures d’estímul Keynesianistes, és a dir, d’intervenció des de l’administració estimulant inversió privada, amb la creació d’una Banca Pública que injecti liquiditat a les petites i mitjanes empreses, amb mesures per escalfar l’economia i el consum generadores de confiança.


 

registre_de_lAjuntament_de_Capdepera

Share This