cotxe_policia_localLa creació del SIAP suposarà tudar més de 300.000 euros anuals  i no té ni cap ni peus en un marc d’austeritat i d’eliminació de duplicitats entre les diverses administracions
Quan la consigna de totes les administracions és evitar duplicitats, i optimitzar l’eficiència en els recursos emprats, la Policia Local de l’Ajuntament de Palma s’ha tret un nou conill de la xistera i destinarà dos oficials i cinc policies a un “Servei d’Informació i Anàlisi Policial (SIAP)” que tendrà  com a objectiu fer tasques d’informació sobre persones considerades potencialment “perilloses”

 

Des del punt de vista polític i jurídic , aquesta funcíó és molt llenegadissa perquè significa investigar persones amb caràcter preventiu. A més, queda totalment fora del que són les competències de la Policia Local que, cal recordar-ho, es centren en fer complir les ordenances municipals.

 

Només en segon terme, la llei planteja que les Policies Locals col.laborini, amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat però aquesta col.laboració ha de ser a instància de part i per a qüestions concretes on  el concurs de la Policia Local pugui ser d’utilitat : de cap manera es pot entendre que col.laborar és duplicar funcions o serveis d’altres Cossos de Seguretat

 

Per tant, EU insta el govern municipal a concentrar-se en el compliment de les seves obligacions i en aconseguir avançar de manera significativa en l’assoliment d’una ciutat més segura des del punt de vista del trànsit i de compliment de les normes mediambientals, així com del conjunt de normes municipals que sí són competència de l’Ajuntament
Share This