Parlament_01_06_2012

ESQUERRA UNIDA SOL.LICITA L’ACCÉS ALS REGISTRES D’ACTIVITATS I INTERESSOS I DE BENS PATRIMONIALS DE TOTES LES PERSONES DEL PP ELECTES I QUE OCUPEN CÀRRECS DE GOVERN A LES ILLES BALEARS, PARLAMENT, CONSELLS I MUNICIPIS CAPITALS DE CADA ILLA

Aquesta iniciativa respon a la impresentable actitud del President Bauzá en posar traves administratives per ocultar les seves pròpies declaracions personals.

EU ha enregistrat simultàniament a totes les Illes la petició, mitjançant els seus màxims responsables.

En tot l’Estat espanyol s’està imposant la màxima transparència quant a l’accés del públic a les declaracions patrimonials i d’interessos dels càrrecs electes i dels membres del Govern. Tots podem conèixer el patrimoni dels membres del Congrés, del govern gallec, del govern andalús o dels parlamentaris andalusos. No obstant això, Balears torna a ser, en aquest terreny, una excepció negativa.

Quan varen sortir publicades les primeres informacions relatives a presumptes irregularitats en el patrimoni del Sr. Bauza i en l’incompliment de la llei d’incompatibilitats, EU va sortir immediatament (el 16 d’abril, el 23 d’abril i el 26 d’abril) reclamant, tot simplement, explicacions públiques per part del President del Govern. Amb posterioritat, d’altres grups han sol·licitat l’accés a les dades del Registre d’interessos del President Bauzá.

La resposta del President ha estat l’opacitat, el silenci i la manca de transparència... i això que el Sr. Bauzá es va presentar a les eleccions com a capdavanter de la transparència i la renovació al sí del PP Balear després de la malaurada època Matas.

Davant aquesta impresentable actitud, EU s’ha adreçat avui al Govern Balear, Parlament, Consells i Ajuntaments capitals de cada illa sol·licitant l’accés a les dades dels membres electes i de govern del Partit Popular a cadascuna d’aquestes institucions pel que fa al registre d’interessos i activitats i, també, al de patrimoni.

 

{artsexylightbox path=”images/galeria/01_06_12/” previewWidth=”300″}{/artsexylightbox}

 

Share This