EU EXIGEIX L’OBERTURA IMMEDIATA DE MESES DE NEGOCIACIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DE METGES I DOCENTS, I LA MEDIACIÓ DEL GOVERN EN EL CONFLICTE QUE ENFRONTA TREBALLADORS I EMPRESARIS DE L’HOSTELERIA I EL TRANSPORT DISCRECIONAL

350-simeNo pot sorprendre a ningú que la situació de crisi, l’augment incontrolable de l’atur, de pèrdua de drets laborals i de retallades generalitzades, provoquin conflictivitat laboral i social. Lògicament els treballadors i els sectors més afectats organitzen protestes i mobilitzacions. El que sorprèn són les idees incendiàries del Govern i la seva passivitat davant els conflictes socials.

De moment, s’ha convocat una vaga indefinida dels metges a partir del dia 6 de juliol, una jornada de vaga de l’hostaleria pel dia 20 i una del transport discrecional pels dies 21 i 22. Així mateix, es prepara una vaga del professorat per l’inici del curs el mes de setembre.

La vaga indefinida dels metges, un fet completament insòlit, l’ha provocat directament el Govern balear amb la sorprenent i abusiva decisió d’obligar-los a retornar els complements salarials que han vengut cobrant els darrers anys. La vaga del professorat també respon a la política del Govern de reducció dràstica de les plantilles dels centres, al mateix temps que han de fer front, sense instruccions concretes, a l’embull generat amb l’ofensiva contra la llengua, concretat amb la demagògica proposta de “lliure elecció de llengua”.

En ambdós casos, la protesta es deu al contingut de les mesures però, també, a la manera com s’han aprovat: imposició directe sense cap tipus de negociacions amb els representants dels sectors afectats.

Naturalment, les vagues dels metges i els docents, si s’arriben a produir, tendran uns efectes gravíssim sobre el conjunt de la població, però el Govern sembla que no és conscient d’aquesta situació, i no sap o no vol fer un esforç de negociació, que permeti arribar a acord que faci innecessari el recurs a la vaga.

Pel que fa a la convocatòria de vaga en els sectors més directament vinculats al turisme (hostaleria i transport discrecional) és evident que es tracta d’una conflictivitat laboral entre treballadors i empreses privades, però la política del PP no és aliena a aquesta conflictivitat: les mesures dels governs del PP i, especialment, la reforma laboral ha envalentit les patronals, que tracten d’aprofitar la negociació col·lectiva per anular conquestes històriques dels treballadors.

Però, independentment de que siguin convenis situats a l’àmbit privat, el fet que es produeixi conflictivitat laboral en el sector turístic (la nostra quasi única indústria) en plena temporada, pot tenir uns efectes demolidors. Un govern responsable no es pot inhibir en un conflicte d’aquesta importància i ha de comprometre tota la seva capacitat d’intermediació per aconseguir un pacte raonable que pugui ser assumit per les dues parts.

Esquerra Unida exigeix un canvi radical en la política del govern Bauzà, i l’obertura immediata de meses de negociació amb els representants dels metges i docents, per tal d’assolir acords que retornin la tranquil·litat a aquest sectors, de manera que facin innecessari el recurs a la vaga.

Al mateix temps, exigeix la mediació del govern en el conflicte que enfronta a treballadors i empresaris de l’hostaleria i el transport discrecional. Aquesta mediació no pot ser mai afegir més pressió sobre el la part més feble (els treballadors), sinó que ha de buscar un acord que mantengui els drets de la part laboral i la qualitat del servei. Estam parlant d’uns sectors empresarials que són els que pateixen amb menor mesura els efectes de la crisi, en el que de cap manera es justifiquen mesures dràstiques per part de la patonal.

Share This