Imatge en línia 1L’Obra va comptar amb més d’un centernar d’assistents

 

El passat dimecres 18 de juliol, al cafè-bar Xarop, de Manacor, es va representar l’obra Les llargues nits de Can Sales, escrita i dirigida per Toni Galmés a partir de les entrevistes fetes per Margalida Capellà a algunes de les dones empresonades a Can Sales, a Ciutat, publicades en llibre per Lleonard Muntaner en els dos volums de Dones republicanes.

 

A l’obra, que va comptar amb més d’un centenar d’assistents, hi actuaren les actrius Mercè Sancho, Francesca Vadell i Rosa Serra, també cantant, que figuraven Isabel Coll, Francesca Llopis, Francesca Pizà i la mateixa Margalida Capellà.

 

A la representació de Manacor hi prengueren la paraula Xavier Morell, coordinador local d’Esquerra Unida, entitat organitzadora de l’acte, i Josep Quetglas, també d’Esquerra Unida, en nom de l’Associació Memòria de Mallorca, organitzadora del cicle que durant aquesta setmana ha duit l’obra per diversos indrets (Calvià, Manacor, Lloseta, Ciutat, Porreres…), i amb projecte de seguir més endavant.

Share This