00066_00057Aquesta contrareforma de Wert suposa un retorn al model franquista, elitista i segregador que destrueix els avanços de l’educació pública durant la democràcia i ens condemna al fracàs escolar i social.


Esquerra Unida denuncia que la reforma  de Wert no només fa passes enrere vers els criteris pedagògics vigents, sinó que recupera les revàlides del franquisme, ataca els principis d’equitat social, segregant l’alumnat des dels inicis de la pubertat i és profundament classista perquè perjudica els sectors socials amb majors dificultats socioeconòmiques. Aquest retrocés és per beneficar a una minoria “selecta”.

Amb aquesta reforma l’alumnat no només serà seleccionat a edats prematures a través d’itineraris, sinó que molts d’aquests alumnes ho seran per raons d’origen econòmic, equiparant la pobresa amb la poca capacitat d’estudi. 

Esquerra Unida denuncia que aquesta contrareforma és una restauració de la LOCE d’Aznar, el criteri central de la qual era separar l’alumnat quan abans millor , mesures que no condueixen a reduir l’abandonament i el fracàs escolar, com ens volen fer creure, sinó a eliminar progressivament la igualtat d’oportunitats mitjançant una formació comú durant l’etapa obligatòria. Es pretén derivar quan abans millor a la població escolar amb més dificultats cap FP de grau mitjà, convertint aquesta formació en una via de segona categoria destinada a qui no pugui accedir a batxillerat.

Es pretén ocultar la segregació argumentant que es tracta de “tornar a allò bàsic”, un eufemisme per justificar itineraris devaluats dins el període obligatori, amb continguts mínims i elementals per preparar així mà d’obra barata, amb coneixements instrumentals bàsiques per accedir a un mercat laboral precari, rotatiu i estacionari en el cas de Balears. Només qui passi les revàlides podran tenir una formació més completa i qualificada per cobrir feines tècniques i directives (els qui arribin als màster universitaris).

Wert vol convertir l’educació en una carrera de tanques, mitjançant la superació de proves i revàlides al final de cada etapa (Primària, ESO i Batxillerat). Aposta clarament per un model educatiu que es basa en la pressió de l’examen enlloc del centrat en les necessitats i motivacions de l’alumnat. Allò que el PP entén per “cultura de l’esforç” i carrera meritocràtica enlloc de cercar estratègies per motivar i donar suport a l’alumnat durant el procés d’aprenentatge. El PP entén l’educació con un camí de penitencia i sofriment amb el problema afegit que aquest sistema durà a un ensenyament empobrit que només prepara l’alumnat per aprovar exàmens.

A més a més, la contrareforma educativa cerca sotmetre els centres educatius a les exigències del mercat, mitjançant al “competitivitat”, establint proves externes a nivell estatal per oferir classificació d’escoles segons resultats, per tal que els “clients” puguin comparar i triar aquell que més avantatges els aporti als fills i filles en el futur mercat laboral. En aquest mercat competitiu els centres escolars es fan més selectius, rebutjant l’alumnat que presenti dificultats i pugui fer baixar de ranking l’escola.

 En aquest model de competència es vol instaurar el “pagament per resultats” propi del món empresarial. Es tracta d’aplicar reforços i incentius als centres no en funció de les necessitats de l’alumnat sinó d’acord amb els resultats que tenen a les avaluacions 

Queda clar que aquesta enèsima reforma, juntament amb les retallades en l’educació pública se cerca aprofundir en el procés de privatització, segregació i desmantellament de l’educació pública, intentant justificar i consolidar aquestes retallades ara.

 Esquerra Unida fa una crida a la comunitat educativa per unir esforços i compartir iniciatives contra les polítiques educatives del PP, que suposen un atac més a la greu situació de l’educació pública  des de la transició, que ens transporta al model d’escola del s XIX i que, amb l’excusa de la crisi, pretén convertir l’educació pública en una xarxa subsidiària i assistencial, adreçada als sectors més desfavorits i amb més dificultats d’aprenentatge. Ens jugam els futur dels nostres fills i filles i els de la societat en els seu conjunt.

Share This