Imatge en línia 1

El consell Polític Interinsular, màxim òrgan de direcció d’EUIB a les Illes Balears, reunit avui considera un atac frontal als drets humans la manca d’assistència sanitària que a partir d’avui s’aplica a tots els ciutadans en situació administrativa irregular.


L’apartheid sanitari al que se’ls somet, vulnera la Declaració Universal dels Drets Humans, discrimina a les persones pel seu lloc d’origen i els criminalitza davant la resta de la societat com a persones de segona categoria. Volem recordar que els immigrants sense papers paguen els imposts indirectes com la resta de la ciutadania i a més han de pagar taxes específiques en matèria d’estrangeria. La recaptació d’aquests imposts contribueix de manera principal al sosteniment de la sanitat pública. Excloure’ls, per tant dels serveis públic sanitaris és una decisió política i no econòmica.


També denunciem que des del punt de vista sanitari és una irresponsabilitat política i potser penal, que estem estudiant dur als tribunals, exposar al conjunt de la societat al perill que comporta deixar d’atendre a un sector important de la població provocant el retorn de malalties infeccioses com ara la xarampió, tuberculosis… ja eradicades o controlades a la nostra societat.


Així mateix queda patent que l’apartheid sanitari no només afecta immigrants en situació irregular sinó també a població vulnerable espanyola amb mancances de cotització i a col·lectius que fins ara tenien garantida l’assistència sanitària pública i gratuïta.


Per tot això, des d’Esquerra Unida exigim:


1.     La derogació immediata de la normativa d’apartheid sanitari” que avui, dia 1 de setembre, entra en vigor;

2.     La immediata aplicació de la Declaració Universal de Drets Humans que obliga a l’assistència sanitària pública sense distincions d’origen, raça, o nivell econòmic.


Finalment, Esquerra Unida fa una crida a tota la ciutadania a la insubmissió a aquesta normativa que discrimina i al personal sanitari a objectar contra aquesta llei.


Dona suport a totes les entitats ciutadanes i socials, als professionals i personal sanitari en general, que ja estan objectant contra l’Apartheid sanitari, tot i les amenaces rebudes per part del Govern del Partit Popular.

Share This