Imatge en línia 1

Per EU les dades de descens de 936 afiliats registrats a la Seguretat Social el mes d’agost, i l’augment de l’atur en relació a mateix mes de l’any anterior, amb un 5,04% més, el que es tradueix en 3.595 persones aturades més que fa un any és una molt mala notícia. Dades que venen a confirmar el fracàs de la Reforma Laboral i les mesures econòmiques –les retallades- posades en marxa pel PP.

Per Manel Carmona, alguns premis Nobel com Stiglitz o Krugman ja han criticat les mesures… No hi ha un sol exemple en l’Història económica que avali que d’una crisi d’aquesta naturalesa es pugui surtir amb mesures d’austeritat, retallant la despesa i restringint la demanda pública i privada.

Share This