Imatge en línia 1
Aquest fet demostra la irresponsabilitat de la incineració com opció única

El Grup Parlamentari Popular ha introduït una esmena en la tramitació de la llei de mesures urgents per a l’activació econòmica mitjançant la qual pretén que, a la planta de Son Reus, a es puguin incinerar residus procedents d’Itàlia. Deixant de banda que aquest fet és l’enèsima burla al Parlament (s’hauria d’haver inclòs i justificat en el projecte del Govern, les esmenes corresponen a l’oposició) demostra la irresponsabilitat d’optar per la incineració com a solució única pel tractament dels residus, agreujada per la construcció d’uns forns innecessaris per a incinerar la producció pròpia, i pel sotmetiment als interessos de l’empresa privada que gestiona en exclusiva aquest servei públic. La incineració és el pitjor dels possibles tractaments dels residus pels següents motiu:

·        No s’incentiva la reducció en la generació de residus. Al contrari, com es demostra amb aquesta esmena, la incineració necessita un gran volum de residus per a que pugui ser rendible econòmicament.

·        La incineració no és innòcua, els fums i les cendres són altament contaminants.

·        A partir de l’aposta per la incineració, les polítiques de reutilització i reciclatge queden en una anècdota.

·        Es genera una dependència absoluta de l’empresa privada que gestiona el servei, que és qui decideix sobre les tarifes que s’han d’aplicar.

La decisió del PP d’optar per la incineració es va veure agreujada (molt en la seva línia) pel sobredimensionament de la planta, a la que s’afegiren uns forns que s’han demostrat innecessaris pel volum de residus que es generen a Mallorca.


Convertir Mallorca en un centre de tractament dels residus europeus és la pitjor imatge que es pot donar com a destinació turística. Molt més encara si, tal com s’ha dit, els residus procedeixen d’una zona on són gestionats per la Màfia.


Esquerra Unida reclama una política de tractament de residus completament diferent, una política que prioritzi la reducció en origen i la  reutilització i reciclatge dels residus generats. Mentre tant, es necessari no cedir a l’extorsió del gestors de l’actual planta d’incineració i no acceptar augments de tarifes que no estiguin absolutament justificats. Així mateix, és necessari plantejar-se el rescat de la concessió.

 

 

Share This