Imatge en línia 2

La conseller de Medi Ambient del Consell Insular, Catalina Soler, ha assegurat que vol portar a Mallorca 100.000 tones de fems (perdó, de “combustible”) procedents de la Unió Europea (un regal de la Màfia italiana, és de suposar) amb la qual cosa pretén convertir l’illa en el gran femer de la Mediterrània. Després d’haver aconseguit que el terme “balearització” sigui un sinònim internacional de l’especulació urbanística depredadora, quina nova denominació ens guanyarem amb aquest nou “negoci”?

Aquesta decisió aberrant serà possible dur-la a terme degut a l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari Popular a un projecte de llei tramitat pel seu Govern.

Si s’aprovàs l’esmena amb el seu redactat actual, com també reconeix Catalina Soler, els municipis que fan recollida selectiva serien penalitzats, encara que la insigne consellera s’ha compromès amb els batles a “donar-li dues voltes”. Qin consol!

Esquerra Unida, juntament a moltes altres organitzacions, sempre es va manifestar en contra de l’alternativa de la incineració, ja que consideram que és la pitjor opció per al tractament dels residus urbans. El temps ens està donat la raó i la situació és encara pitjor del que preveiem.

La incineració és un gran negoci per a l’empresa privada que gestiona unes instal·lacions que es feren amb diners públics i un desastre per a la ciutadania i per els municipis de Mallorca, que es veuen obligats, sense cap alternativa, a pagar uns preus abusius. Recordem que les tarifes de la incineració han augmentat un 300% des de l’any 1996. Això si, la consellera assegura que les tarifes es congelaran un any i que el 2013 “només” s’haurà de pagar131 € per tona.

Davant aquesta situació, Esquerra Unida reclama la dimissió de la consellera Soler o el seu cessament, al mateix temps que l’esmena del PP, introduïda amb nocturnitat i traïdoria, que possibilita aquesta aberració.

Share This